Šestnáct středoškoláků ve čtyřech týmech v sobotu 24. listopadu pracovali na svých vlastních projektech díky datovým souborům z oblasti atmosférických jevů, dopravy, ekologie, urbanismu a mnoha dalších.  

Středoškolského hackathonu se zúčastnili žáci středních škol a gymnázií napříč celým krajem. Na jednodenní akci dorazili do Ostravy žáci i z Krnova nebo Třince. Po celý den pracovali pod dohledem zkušených lektorů a měli k dispozici datové sady, které zajistil například Dopravní podnik Ostrava, Meteopress, společnost Dustee nebo Zero Waste City.

V dopoledních hodinách středoškolákům poskytovatelé dat vysvětlili, jak s nimi pracovat, kombinovat je a co by mohlo být výstupem. Zadání však nebylo nijak omezeno a týmy si ho během odpoledních hodin vyladily podle svých představ a možností.

Zajímavá řešení, modely i koncepce

Odpoledne se pod vedením koučů žáci zhostili svých nápadů a jejich projekty dopadly na výbornou. I když se ve všech případech nepodařilo vypracovat konkrétní výstup, vždy odcházeli s dobře rozpracovaným projektem a jedinečným nápadem. Na svých projektech budou moci i po skončení hackathonu pracovat dále za podpory zkušených programátorů a služeb AWS.

Co konkrétně žáci řešili? Využili například meteodata spolu s daty o lokálním znečištění a hledali vzájemnou korelaci s dalšími datasety, jako je třeba doprava, aby získali informaci o vzájemném působení hustoty dopravy, prašnosti, teploty, vlhkosti, směru větru, a zároveň navrhli řešení na snížení negativních vlivů.

Vítězný tým pracoval na 3D modelech budov s open daty města Ostrava a zjišťoval intenzitu osvětlení v dané lokalitě. I to, zda ovlivňuje náladu občanů a zda by toto řešení mohlo být využito pro efektivní výsadbu rostlin.

Nejen toto zajímavé řešení přinesl Druhý středoškolský data hackathon Moravskoslezského kraje, který proběhl v Impact Hub Ostrava za podpory kraje a partnerů.   


Druhý středoškolský data hackathon je součástí programu na podporu inovací Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje. Program je realizován spolkem Hub for Change a financován z dotace Moravskoslezského kraje.