Ve dnech 1. až 3. června 2018 se v prostorách Impact Hub Ostrava konal první krajský hackathon na téma Doprava 4.0. Akce byla zaměřena na hledání trendů v dopravní infrastruktuře a vzájemných souvislostí mezi veřejnou, osobní a z části také nákladní dopravou.

Hackathonu se účastnili řešitelé z oblasti datové analýzy, automatizace procesů (RPA), SW vývojáři, programátoři, odborníci se zkušenostmi z dopravy a logistiky, studenti ale i juniorní řešitelé, kteří přinesli v některých případech nový pohled na řešení dané problematiky.

Některými ze vstupů byla data poskytnuta partnery hackathonu například: krajská veřejná doprava (Chaps), doprava ve Statutárním městě Ostrava a okolí (DPO), data taxislužeb (Liftago), data o nehodách a dopravních omezeních (Eago systems), meteorologická data (Meteopres) a anonymizovaná GSM data. V rámci Hackathonu pak sami účastníci využívali i otevřených dat a veřejně dostupných databází.

Jako mentoři a průvodci se akce zúčastnili partneři akce Keboola a DPO, RODOS a Meteopress, kteří během intenzivního dvoudenních procesu pomáhali se zpracováním dat, aplikaci poznatků z praxe i finálním zpracováním usecasů.

V 6 týmech se akce zúčastnilo celkem 23 řešitelů z celé České republiky a věnovali se tématům Vytíženost dopravních koridorů, Optimalizace vstupních dat, Informace o dopravních koridorech, Sentiment analýza obrazu, Hodnocení vytíženosti taxi služeb a MHD služeb a Srovnání taxi dopravy a veřejné dopravy.

Vítězem Hackathonu se stal tým Veteráni věnující se tématu vytíženosti taxi služeb a MHD. Vytvořili webovou aplikaci  na mapových podkladech s rozšířenou vizualizací analyzovaných dopravních koridorů taxislužeb a vizualizací zastávek veřejné dopravy. Díky analýze a vizualizaci je možné s ohledem na denní dobu odhadovat slepá místa pokrytí sítě veřejné dopravy a naopak sledovat vytížení taxi služeb.

Velkým přínosem akce bylo propojení soukromého a veřejného subjektu nad aktuálním tématem dopravní infrastruktury. Zajímavá data v rukou zkušených vývojářů dala vzniknout čtyřem aplikacím a dvěma statistickým výstupům ve formě grafu. Aplikace, které vznikly, by mohly být prakticky ihned integrovány pro analýzu dopravních dat, bylo by tak možné reálně ověřit jejich funkčnost a ověřit daná řešení v dlouhodobé praxi.


Hackathon: Doprava 4.0 proběhl jako součást iniciativy Chytřejší kraj a projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje, který je realizován spolkem Hub for Change a financován z dotace Moravskoslezského kraje.